tạp chí khoa học phân theo ISI

ISI 1024x683 - tạp chí khoa học phân theo ISI

tạp chí khoa học phân theo ISI, đây là một tổ chức chuyên xếp hạng tạp chí uy tín. Một danh sách hơn 14.000 tạp chí đã được ISI duy trì. Danh sách này bao gồm khoảng 1.100 tạp chí nghệ thuật và nhân văn cũng như các tạp chí khoa học. Danh sách được dựa trên các tiêu chí lựa chọn được công bố và là một chỉ số về chất lượng và tác động của tạp chí.

ISI là gì ?

Các Viện Thông tin Khoa học ( Institute for Scientific Information – ISI ) là một dịch vụ xuất bản học thuật, được thành lập bởi Eugene Garfield ở Philadelphia vào năm 1960. ISI cung cấp scientometric và cơ sở dữ liệu thư mục dịch vụ. Chuyên môn của nó là lập chỉ mục và phân tích trích dẫn , một lĩnh vực được Garfield tiên phong.

Phân loại tạp chí theo ISI

Lúc đầu (năm 1960), nhóm ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới.

  1. tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index) http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K
  2. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index Expanded) http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D
  3. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index) http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J 
  4. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H
ĐỌC:  Tạp chí mở VS tạp chí đóng, cái nào uy tín hơn ?

Lịch sử hình thành ISI

Danh sách các ISI được Thomson Khoa học & Chăm sóc sức khỏe mua lại vào năm 1992,  và được biết đến với tên Thomson ISI . Đó là một phần của hoạt động Khoa học & Sở hữu Trí tuệ của Thomson Reuters cho đến năm 2016, khi doanh nghiệp IP & Science được bán, trở thành Clarivate Analytics .  Vào tháng 2 năm 2018, Clarivate tuyên bố sẽ tái lập ISI như một phần của nhóm Nghiên cứu Khoa học và Học thuật. Nó tồn tại như một nhóm trong Clarivate kể từ tháng 11 năm 2018.

Tạp chí khoa học trên ISI được trích dẫn cao

“ISI Được trích dẫn cao” là một cơ sở dữ liệu của các nhà nghiên cứu “được trích dẫn nhiều”, các nhà nghiên cứu của các nhà nghiên cứu được trích dẫn thường xuyên nhất trong các tạp chí học thuật trong thập kỷ qua, được xuất bản bởi Viện Thông tin Khoa học. Việc đưa vào danh sách này được coi là thước đo lòng tự trọng của các học giả này và được sử dụng, ví dụ, trong Bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới . Nó được thành lập theo ISI và đến năm 2018 tiếp tục dưới cùng tên tại Clarivate.

Dịch vụ và nhiệm vụ của ISI

ISI duy trì cơ sở dữ liệu trích dẫn bao gồm hàng ngàn tạp chí khoa học , trong đó có một sự tiếp nối của dịch vụ lập chỉ mục in-based lâu năm của nó Science Citation Index (SCI), cũng như các ngành khoa học xã hội Citation Index (SSCI) và Nghệ thuật và Nhân văn Citation Index (AHCI) . Tất cả những thứ này đều có sẵn thông qua Web of Knowledge của ISIdịch vụ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này cho phép một nhà nghiên cứu xác định những bài báo nào được trích dẫn thường xuyên nhất và ai đã trích dẫn chúng. Cơ sở dữ liệu cung cấp một số thước đo về tác động học thuật của các bài báo được lập chỉ mục trong đó và có thể tăng tác động của chúng bằng cách làm cho chúng rõ hơn và cung cấp cho chúng một nhãn chất lượng. Một số bằng chứng giai thoại cho thấy rằng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu này có thể tăng gấp đôi số lượng trích dẫn nhận được từ một bài báo nhất định.

ĐỌC:  Bài báo khoa học P8: Văn phong khoa học

ISI cũng xuất bản Báo cáo trích dẫn Tạp chí hàng năm trong đó liệt kê một yếu tố tác động cho từng tạp chí mà nó theo dõi. Trong cộng đồng khoa học, các yếu tố tác động của tạp chí tiếp tục đóng một vai trò lớn nhưng gây tranh cãi trong việc xác định danh tiếng gắn liền với hồ sơ nghiên cứu được công bố của nhà khoa học.

Một danh sách hơn 14.000 tạp chí đã được ISI duy trì. Danh sách này bao gồm khoảng 1.100 tạp chí nghệ thuật và nhân văn cũng như các tạp chí khoa học. Danh sách được dựa trên các tiêu chí lựa chọn được công bố và là một chỉ số về chất lượng và tác động của tạp chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *