sau đại học Hỗ trợ tư vấn

sau dai hoc 1024x614 - sau đại học Hỗ trợ tư vấn

Sau đại học hay giáo dục sau đại học là  quá trình nghiên cứu, học thêm lên nữa của các bạn đã hoàn thành bậc đại học, để hoàn thành bậc sau đại học thì chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng về luận văn – luận án tốt nghiệp. Khi các bạn gặp khó khăn hay bế tắt trong vấn đề chọn luận văn – luận án, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tư vấn sau đại học. Hy vọng dịch vụ hỗ trợ sau đại học của chúng tôi, sẽ giúp ích cho các bạn.

Đào tạo sau đại học là gì?

Đào tạo sau đại học là hình thức đào tạo dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của Việt Nam. Đào tạo sau đại học giúp cho học viên cao học được bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở đại học; hiện đại hóa những kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành đào tạo.

Giáo dục sau đại học theo chuẩn Mỹ ra sao ?

Giáo dục sau đại học , hoặc giáo dục sau đại học ở Bắc Mỹ , bao gồm việc học tập và nghiên cứu cho học tập hoặc bằng cấp chuyên môn , chứng chỉ học tập hoặc chuyên nghiệp, bằng cấp học thuật hoặc chuyên nghiệp, hoặc bằng cấp khác mà một đầu tiên hoặc bằng cử nhân nói chung là cần thiết, và nó thường được coi là một phần của giáo dục đại học . Ở Bắc Mỹ, cấp độ này thường được gọi là trường sau đại học (và thường là trường phổ thông ).

Tổ chức và cấu trúc của giáo dục sau đại học khác nhau ở các quốc gia khác nhau, cũng như ở các tổ chức khác nhau trong các quốc gia. Bài viết này phác thảo các loại khóa học cơ bản và phương pháp giảng dạy và kiểm tra, với một số giải thích về lịch sử của chúng.

ĐỌC:  Cách phân tích thống kê mô tả dữ liệu

Phân loại bằng cấp sau đại học

Sau đại học với bằng thạc sĩ

Đào tạo thạc sĩ cần đạt được mục tiêu là Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế; có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.Thời gian đào tạo Thạc sĩ theo hình thức tập trung là 2 năm và không tập trung là 3 năm.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ gồm 3 phần:

  1. Phần 1: Kiến thức chung
  2. Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  3. Phần 3: Luận văn Thạc sĩ

Bằng thạc sĩ . Những thứ này đôi khi được đặt trong một hệ thống phân cấp hơn nữa, bắt đầu bằng các bằng cấp như Master of Arts (từ Latin Magister artium ; MA) và Master of Science (từ Latin Magister nhà khoa học ; M.Sc.), sau đó là bằng Thạc sĩ Triết học ( từ Latin Magister philosophiæ ; M.Phil.), và cuối cùng là bằng Thạc sĩ Chữ cái (từ Latin Magister lứaarum ; M.Litt.) (tất cả trước đây được biết đến ở Pháp là DEAhoặc DESS trước năm 2005, và ngày nay các Master cũng vậy). Ở Anh, bằng thạc sĩ có thể được dạy hoặc bằng nghiên cứu: bằng thạc sĩ được dạy bao gồm bằng Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Nghệ thuật kéo dài một năm và có giá trị 180 tín chỉ CATS (tương đương 90 tín chỉ ECTS Châu Âu ).

Trong khi bằng thạc sĩ nghiên cứu bao gồm bằng thạc sĩ nghiên cứu (M.Res.) cũng kéo dài một năm và đáng giá 180 tín chỉ CATS hoặc 90 ECTS (sự khác biệt so với bằng thạc sĩ khoa học và thạc sĩ nghệ thuật là nghiên cứu này rất nhiều mở rộng hơn) và bằng Thạc sĩ Triết học kéo dài hai năm. Trong các trường đại học Scotland, bằng thạc sĩ triết học có xu hướng bằng nghiên cứu hoặc bằng thạc sĩ cao hơn và Bằng thạc sĩ thư có xu hướng là bằng thạc sĩ được dạy hoặc thấp hơn. Trong nhiều lĩnh vực như công tác xã hội lâm sàng , hay khoa học thư viện ở Bắc Mỹ , thạc sĩ là bằng cấp cuối cùng . Bằng cấp chuyên nghiệp như bằng Thạc sĩ Kiến trúc (M.Arch.) Có thể kéo dài đến ba năm rưỡi để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn để trở thành một kiến ​​trúc sư. Bằng cấp chuyên nghiệp như bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) có thể kéo dài đến hai năm để đáp ứng yêu cầu trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh am hiểu.

Sau đại học với bằng tiến sỹ

Tiến sĩ được đào tạo ra phải đạt mục tiêu là có trình độ cao về lý thuyết, thực hành; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; Phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học-công nghệ.Thời gian đào tạo tiến sĩ theo hình thức tập trung là 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; từ hai đến 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ. Thời gian đào tạo tiến sĩ theo hình thức không tập trung là 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; Từ 3 đến 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ.

ĐỌC:  Nhận xử lý data thống kê R Statistical Spss Eviews Stata 1

Chương trình đào tạo Tiến sĩ gồm:

  • Phần 1: Các môn học của chương trình Thạc sĩ
  • Phần 2: Các chuyên đề Tiến sĩ
  • Phần 3: Luận án Tiến sĩ

Tiến sĩ . Chúng thường được chia thành các tiến sĩ học thuật và chuyên nghiệp. Một tiến sĩ học thuật có thể được trao bằng Tiến sĩ Triết học (từ Tiến sĩ Latin philosophiæ ; Tiến sĩ hoặc D.Phil.) Hoặc là Tiến sĩ Khoa học (từ Tiến sĩ Khoa học Latinh; D.Sc.). Bằng Tiến sĩ Khoa học cũng có thể được trao trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như Tiến sĩ Khoa học về Toán học (từ Tiến sĩ toán học Latin Latin arum ; D.Sc.Math.), Bằng Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp (từ Tiến sĩ Khoa học Latinh agrariarum ; D.Sc.Agr.), Tiến sĩ Quản trị Kinh doanhbằng cấp (DBA), v.v … Ở một số vùng của châu Âu, tiến sĩ được chia thành bằng tiến sĩ triết học hoặc “tiến sĩ cơ sở” và “tiến sĩ cao hơn” như bằng tiến sĩ khoa học, thường được trao cho các giáo sư nổi tiếng . Bằng tiến sĩ là bằng cấp cuối cùng trong hầu hết các lĩnh vực. Ở Hoa Kỳ, có rất ít sự khác biệt giữa bằng Tiến sĩ Triết học và bằng Tiến sĩ Khoa học. Ở Anh, bằng Tiến sĩ Triết học thường tương đương với 540 tín chỉ CATS hoặc 270 tín chỉ Châu Âu ECTS , nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng vì cấu trúc tín dụng của bằng tiến sĩ không được xác định chính thức.

Học vị ngoại lệ ở một số nước

Ở một số quốc gia như Phần Lan và Thụy Điển, có bằng cấp , bằng cấp cao hơn bằng thạc sĩ nhưng ít hơn bằng tiến sĩ. Tín dụng cần thiết là khoảng một nửa trong số những yêu cầu cho bằng tiến sĩ. Yêu cầu về môn học cũng giống như đối với tiến sĩ, nhưng mức độ nghiên cứu ban đầu không cao như đối với tiến sĩ.  Ví dụ, các bác sĩ y khoa thường là người cam kết thay vì bác sĩ.

ĐỌC:  Bài báo khoa học P2: Cách viết giới thiệu

Ở Anh và các quốc gia có hệ thống giáo dục được thành lập theo mô hình của Anh, như Mỹ, bằng thạc sĩ trong một thời gian dài, bằng sau đại học duy nhất thường được trao, trong khi ở hầu hết các nước châu Âu ngoài Vương quốc Anh, bằng thạc sĩ gần như biến mất  . Tuy nhiên, trong nửa sau của thế kỷ 19, các trường đại học Hoa Kỳ bắt đầu theo mô hình châu Âu bằng cách trao bằng tiến sĩ, và thực tế này lan sang Vương quốc Anh. Ngược lại, hầu hết các trường đại học châu Âu hiện cung cấp bằng thạc sĩ hoặc thay thế hệ thống thông thường của họ, để cung cấp cho sinh viên cơ hội tốt hơn để cạnh tranh trong một thị trường quốc tế do mô hình của Mỹ thống trị.

Ở Anh, một đội hình tương đương với tiến sĩ là NVQ 5 hoặc QCF 8.

Đặc điểm cơ sở đào tạo sau đại học

Cơ sở đào tạo sau đại học là các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, trong đó trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.

Điều kiện để được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học:

Có đội ngũ những người làm khoa học vững mạnh, có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc chức danh phó giáo sư, giáo sư; Có khả năng xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, khả năng tổ chức và bố trí người, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Có sơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết đảm bảo cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm khoa học, kỹ thuật, thể hiện ở việc đã hoàn thành những đề tài nghiên cứu khoa học ở mức độ luận án tiến sĩ, đã thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài trong các chương trình cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ quản lý, đã tổ chức tốt các sinh hoạt khoa học, các lớp bồi dưỡng sau đại học.

Những cơ sở đào tạo sau đại học không duy trì được các điều kiện nêu ở khoản 2 Điều này hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không thực hiện được nhiệm vụ được giao sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ đào tạo sau đại học./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *