Phân tích dữ liệu

(2 đánh giá của khách hàng)

4.000.000 

  • Chạy mô hình định lượng ( Khách hàng yêu cầu)
  • Hướng dẫn đọc kết quả hồi quy
  • Hướng dẫn đọc hiểu các kiểm định cần thiết
  • Data như thế nào thì kết quả ra như thế ấy
  • Data do khách hàng cung cấp ( Nếu không có, yêu cầu dịch thêm của mohinh.link)
  • Chúng tôi bàn giao output
  • Phần mềm sử dụng đa dạng (theo yêu cầu của khách)
Phân tích dữ liệu

4.000.000 

Mã: ATA1 Danh mục: