hướng dẫn thảo luận mô hình

(2 đánh giá của khách hàng)

18.000.000 

  • Hỗ trợ xây dựng mô hình nghiên cứu
  • Tư vấn sử dụng data công khai
  • Hướng dẫn đọc output
  • Hướng dẫn chạy định lượng trên phần mềm
  • Hướng dẫn viết thảo luận mô hình
hướng dẫn thảo luận mô hình

18.000.000 

Mã: MH03 Danh mục: