Hướng dẫn làm luận văn cao học

(2 đánh giá của khách hàng)

25.000.000 

  • Thực hiện bám sát đề cương luận văn cao học
  • Cầm tay chỉ việc ( Ai cũng có thể làm được)
  • Hỗ trợ phân tích mô hình nghiên cứu
  • Hỗ trợ tìm số liệu công khai (Nếu có)
  • Hỗ trợ chạy mô hình định lượng
  • Hỗ trợ thảo luận kết quả nghiên cứu
  • Hỗ trợ hoàn thành bài luận

Bảng giá

Số lượng Giá sỉ
1 - 2 25.000.000 
3 - 4 24.000.000 
5 - 9 22.000.000 
10+ 20.000.000 
Hướng dẫn làm luận văn cao học

25.000.000 

Mã: HD01 Danh mục: