Hướng dẫn làm đề cương luận văn

(1 đánh giá của khách hàng)

10.000.000 

  • Hướng dẫn xây dựng đề cương luận văn ( Cao học)
  • Cầm tay chỉ việc
  • Hướng dẫn xây dựng mô hình nghiên cứu mới
  • Tư vấn sử dụng data publish
  • Áp dụng nghiên cứu định lượng
Hướng dẫn làm đề cương luận văn

10.000.000 

Mã: DC01 Danh mục: