Hỗ trợ xuất bản bài báo đạt Q1 Scopus

(1 đánh giá của khách hàng)

150.000.000 

  • Đồng công bố
  • Đạt chuẩn Q1 Scopus xuất bản bài báo
  • Hỗ trợ data
  • Hỗ trợ mô hình nghiên cứu
  • Hỗ trợ nghiên cứu định lượng
  • Hỗ trợ viết thảo luận mô hình
Hỗ trợ xuất bản bài báo đạt Q1 Scopus

150.000.000 

Mã: SCO1 Danh mục: