Hỗ trợ nghiên cứu định lượng

(1 đánh giá của khách hàng)

12.000.000 

  • Hỗ trợ xây dựng mô hình nghiên cứu
  • tư vấn sử dụng data công khai
  • Hướng dẫn đọc output
  • Hướng dẫn chạy định lượng trên phần mềm

 

Hỗ trợ nghiên cứu định lượng

12.000.000