Hỗ trợ công bố khoa học đạt Q3 Scopus

(2 đánh giá của khách hàng)

50.000.000 

  • Đồng công bố
  • Đạt chuẩn Q3 Scopus cho công bố khoa học
  • Hỗ trợ data
  • Hỗ trợ nghiên cứu định lượng
  • Hỗ trợ viết thảo luận

 

Hỗ trợ công bố khoa học đạt Q3 Scopus

50.000.000 

Mã: SCO3 Danh mục: