Hỗ trợ bài đăng tạp chí Q2

(2 đánh giá của khách hàng)

80.000.000 

  • Đồng công bố
  • Đạt chuẩn Q2 Scopus cho bài đăng tạp chí
  • Hỗ trợ data
  • Hỗ trợ mô hình nghiên cứu
  • Hỗ trợ nghiên cứu định lượng
  • Hỗ trợ viết thảo luận mô hình
Hỗ trợ bài đăng tạp chí Q2

80.000.000 

Mã: SCO2 Danh mục: