Hỗ trợ bài báo quốc tế ISSN

(3 đánh giá của khách hàng)

20.000.000 

  • Đồng công bố
  • Đạt chuẩn  ISSN cho bài báo quốc tế
  • Hỗ trợ ý tưởng
  • Hỗ trợ mô hình nghiên cứu
  • Hỗ trợ data
  • Hỗ trợ thảo luận mô hình

 

Hỗ trợ bài báo quốc tế ISSN

20.000.000 

Mã: ISSN Danh mục: , Từ khóa: , , ,