cung cấp dữ liệu khoa học

(2 đánh giá của khách hàng)

1.000.000 

  • Giá trên đây chỉ để tham khảo
  • Giá phụ thuộc vào độ khó của dữ liệu
  • Giá trên được tính theo từng biến
  • Giá được tính theo thời gian
  • Dữ liệu sơ cấp & thứ cấp
cung cấp dữ liệu khoa học

1.000.000