Tìm người dịch tiếng anh chuyên ngành

%D days %H hours %M minutes %S seconds “}’>

Chào các bạn, tìm đang làm một bài báo về FDI ở khu vực miền tây, để công bố quốc tế đạt chuẩn Scopus Q4, hiện tại thì phần ý tưởng và mô hình nghiên cứu cũng như gần xong rồi, mình còn thiếu một tí chi phí mua data, nên bạn nào cần công bố khoa học với đề tài vĩ mô FDI thì liên hệ với mình nha. Rất được hợp tác cùng các bạn. Nếu chúng ta có thể hợp tác ăn ý, thì có thể cùng nhau công bố nhiều hơn.

Cần gấp người Đồng công bố Q4 xã hội

%D days %H hours %M minutes %S seconds “}’>

Hi các bạn,

Mình có nhu cầu đơn giản thôi, cần công bố ISSN là được rồi, cần tìm các bạn nào cùng chung mục đích, chúng ta có thể thay phiên nhau đứng thứ 1 và đồng công bố nha. Do cần số lượng nhiều, các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Mình chấp nhận làm kinh tế, tài chính, quản trị…

Tìm người dịch tiếng anh chuyên ngành thuỷ sản gấp !

%D days %H hours %M minutes %S seconds “}’>

Gần cuối năm thì mình cần công bố 2 bài báo khoa học về kinh tế thuỷ sản, các bạn nào có khả năng tiếng anh về kinh tế thuỷ sản thì dịch giúp mình các bài báo này sang tiếng anh giúp. Thù lao mình có thể trả: Đồng công bố nếu bạn đó cần, Thù lao bằng tiền mặt, Hoặc dịch vụ khác trên web này. Rất mong nhận được thiện chí từ các bạn.