Phân tích dữ liệu là một quá trình kiểm tra, làm sạch , chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích, thông báo kết luận và hỗ trợ ra quyết định. Phân tích dữ liệu có nhiều khía cạnh và cách tiếp cận, bao gồm các kỹ thuật đa dạng dưới nhiều tên khác nhau và được sử dụng trong các lĩnh vực kinh doanh, khoa học và khoa học xã hội khác nhau. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, phân tích dữ liệu đóng vai trò giúp đưa ra quyết định khoa học hơn và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Khai thác dữ liệu là một kỹ thuật phân tích dữ liệu cụ thể tập trung vào mô hình thống kê và khám phá tri thức cho mục đích dự đoán thay vì hoàn toàn mô tả, trong khi kinh doanh thông minh bao gồm phân tích dữ liệu dựa chủ yếu vào tổng hợp, tập trung chủ yếu vào thông tin kinh doanh. Trong các ứng dụng thống kê, phân tích dữ liệu có thể được chia thành thống kê mô tả , phân tích dữ liệu khám phá (EDA) và phân tích dữ liệu xác nhận (CDA). EDA tập trung vào việc khám phá các tính năng mới trong dữ liệu trong khi CDA tập trung vào xác nhận hoặc làm sai lệch các giả thuyết hiện có . Phân tích dự đoántập trung vào việc áp dụng các mô hình thống kê để dự báo hoặc phân loại dự đoán, trong khi phân tích văn bản áp dụng các kỹ thuật thống kê, ngôn ngữ và cấu trúc để trích xuất và phân loại thông tin từ các nguồn văn bản, một loại dữ liệu phi cấu trúc . Tất cả các bên trên là giống phân tích dữ liệu.

Dịch vụ thông dụng

Tóm tắt những dịch vụ thông dụng

Hỗ trợ xuất bản học thuật

Hỗ trợ xuất bản học thuật, ở VN chúng ta dùng nhiều từ để chỉ hành động này: công bố khoa học, công bố quốc tế, bài báo khoa học, đăng bài tạp chí … tất cả các hành động này điều có thể gọi chung là xuất bản học …

Hỗ trợ mô hình định lượng

Hỗ trợ mô hình định lượng, đây là dịch vụ chính của chúng tôi. Như các bạn đã biết những bài viết về dạng nghiên cứu (định lượng) thường có độ tin cậy và độ khó hơn nhiều về các bài viết định tính, ngay khi cả bạn áp dụng …

Tư vấn mô hình nghiên cứu

Tư vấn mô hình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu là phần quan trọng nhất trong bất cứ bài viết, bài báo, bài luận … đây là phần cốt lõi để cung cấp thông tin – cái mới cho đến với mọi người. Bởi vậy khi chọn một mô hình …

hướng dẫn phần mềm

hướng dẫn phần mềm, đây là dịch vụ giành cho các bạn chưa biết chạy phần mềm thống kê hay, hoặc là áp dụng mô hình định lượng vào phần mềm thống kê như thế nào. Ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn chạy mô hình định lượng trên …

làm đẹp dữ liệu

làm đẹp dữ liệu làm  một dịch vụ quan trọng sau khi ta có dữ liệu từ dịch vụ cung cấp số liệu. Dịch vụ này ra đời với một nhu cầu thực tế như sau: với dữ liệu chúng ta đã có nhưng lượng biến lại không có ý …

cung cấp số liệu

cung cấp số liệu là một dịch vụ quan trọng đối với các bạn làm nghiên cứu khoa học, bởi vì có số liệu thì chúng ta mới có thể áp dụng mô  hình định lượng được, và cũng từ số liệu mà chúng ta mới có thể phân tích …